Części aftermarket dla samochodów, pojazdów dostawczych, maszyn rolniczych

JAKOŚĆ OMG AFTERMARKET

Kultura jakości w OMG skupia się nie tylko wokół produktu, ale także pracowników, klientów, poszanowania środowiska i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

PODEJŚCIE
OMG AFTERMARKET

Dostawcy odgrywają podstawową rolę w zakresie poprawy konkurencyjności: zakupione części mają w rzeczywistości decydujący wpływ na produkt końcowy pod względem jakości, kosztów, a tym samym zaspokojenia potrzeb konsumentów.

OMG stosuje podejście ciągłego doskonalenia (WCM).
Ocena i dobór Dostawców odbywa się według jednorodnych metod, na podstawie obiektywnych i mierzalnych parametrów.

jakość omg aftermarket

Wszystkie fabryki OMG wdrażają
te zasady i posiadają certyfikaty
IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015

POLITYKA FIRMY OMG

Podtrzymywanie relacji z dostawcami, którzy oferują najlepsze możliwości pod względem innowacji, czasu wprowadzenia na rynek, kosztów, usług i jakości (cel: "zero defektów").

Koncentrowanie zakupów na ograniczonej liczbie doskonałych dostawców.

Angażowanie dostawców w ich własny system ochrony środowiska, mające na celu zmniejszenie wpływu na nie wszelkich prac wykonywanych w ich zakładach wytwórczych.

Utrzymywanie kontaktów wyłącznie z dostawcami posiadającymi certyfikaty systemu jakości zgodnie z normami motoryzacyjnymi, wydane przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Priorytetowe traktowanie dostawców posiadających certyfikowany system zarządzania ochroną środowiska (certyfikat ISO 14000).

POBIERZ CERTYFIKATY JAKOŚCI

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

IATF 16949:2016